burza skript ČVUT v Praze

Aktuální nabídka skript

Zvolte fakultu:

Doc. Ing. Vladimír Švec Části a mechanismy strojů - Spoje a části spojovac 100 Kč
PhDr. Dana Jirků English For Future Engineers 100 Kč
PhDr. Dana Jirků English Grammar Intermediate 50 Kč
Doc. RNDr. Leopold Herrmann Fourierovy řady - Komentované přednášky 50 Kč
Prof. RNDr. Bruno Sopko Fyzika 2 250 Kč
RNDr. Zdeněk Kohout Laboratorní cvičení z fyziky 100 Kč
Prof. Ing. Michael Valášek Mechanika B 100 Kč
Prof. Ing. Jiří Nožička Mechanika tekutin 150 Kč
Ing. Milan Pěna Mechanika tekutin - Sbírka příkladů 50 Kč
Jana Sobotová Nauka o materiálu 1 a 2 50 Kč
Doc. RNDr. Emil Humhal Numerická matematika 1 80 Kč
Doc. RNDr. Josef Benda Numerická matematika Doplňkové skriptum 50 Kč
Doc. RNDr. Leopold Herrmann Obyčejné diferenciální rovnice - Řady 100 Kč
Doc. Ing. Jiří Michalec Pružnost a pevnost 1 300 Kč
Prof. Ing. Jiří Šesták Přenos hybnosti, tepla a hmoty 300 Kč
Doc. Ing. Ladislav Šubrt Příklady z pružnosti a pevnosti 1 100 Kč
Doc. RNDr. Stanislav Čipera Řešené příklady z matematiky 3 100 Kč
Prof. Ing. Ladislav Samek Sbírka příkladů z fyziky 2 50 Kč
Doc. Ing. Pavel Lederer Sbírka příkladů z kinematiky 50 Kč
Doc. Ing. Jiljí Novotný Technologie 1 250 Kč
Helena Kolářová Základy fyzikální chemie 150 Kč
Ing. Ivana Linkeová Základy počítačového modelování křivek a ploch 100 Kč
Doc. Ing. Milan Němec Základy technologie 1 80 Kč
Nabídka:Adam
08. 03. 2019. 12:51

Fakulta: FSI
Email: reznicek.adam@gmail..om
Telefon: 602626550
K.Malý Elektrotechnika 50 Kč
Z.Malá, D.Nováková Fyzika 2 50 Kč
J.Jíra, M.Micka Kinematika a dynamika v dopravě 50 Kč
Z.Malá, T.Vítů Sbírka příkladů z fyziky 50 Kč
K.Malý, T.Musil, J.Sadil Základy elektrotechniky - cvičení 50 Kč
Nabídka:Markéta J.
05. 03. 2019. 23:10

Fakulta: FD
Email: marky.j@seznam.cz
Telefon: 776456060
Tkadlec J. Diferenciální a Integrální počet funkcí jedné prom 90 Kč
Cipra M., Kříž M., Kůla V. Elektrotechnická kvalifikace 70 Kč
Navara M. Pravděpodobnost a matematická statistika 140 Kč
Čmejla R., Havlíček V., Zemánek I. Základy teorie obvodů 1 50 Kč
Čmejla R., Havlíček V., Zemánek I. Základy teorie obvodů 2 50 Kč
Nabídka:Vojtěch Lhotský
03. 03. 2019. 13:55

Fakulta: FEL
Email: Lhotsky.Vojtech@gmail..om
Prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. Matematika 1 100 Kč
Ing. Milan Pěta Mechanika tekutin - Sbírka příkladů 80 Kč
Nabídka:Tomáš Opička
24. 02. 2019. 18:50

Fakulta: FSI
Email: vopi9@seznam.cz
Zuzana Malá, Danuše Nováková, Tomáš Vítů Laboratorní cvičení z fyziky I 100 Kč
Zuzana Malá, Tomáš Vítů Sbírka příkladů z fyziky 90 Kč
Nabídka:Martin F.
22. 02. 2019. 20:03

Fakulta: FD
Email: martinform@seznam.cz
Telefon: 723141630
Skype: martin199736
Benda, Černá NUMERICKÁ MATEMATIKA-doplňkové skriptum 20 Kč
Kozel, Fořt NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROUDĚNÍ 2 20 Kč
Fořt a kolektiv NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROUDĚNÍ 3 20 Kč
Kugl a kolektiv PROJEKT - 3.ročník 100 Kč
Valenta a kolektiv PRUŽNOST A PEVNOST 3 160 Kč
Mádl a kolektiv TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 1.,2.,3. díl 180 Kč
Nabídka:Jan Valášek
21. 02. 2019. 14:54

Fakulta: FSI
Email: valajda@seznam.cz
Telefon: 607254038
M. Cipra, M. Kříž, V. Kůla Elektrotechnická kvalifikace 99 Kč
M. Murla, S. Pekárek Physics 1 - Seminars 89 Kč
M. Navara Pravděpodobnost a matematická statistika 149 Kč
Nabídka:Lenka
19. 02. 2019. 22:05

Fakulta: FEL
Email: svobolen@gmail..om
Helena Kolářová, Vít Šedivý, Radek Šulc Základy fyzikální chemie (jako nová) 80 Kč
Nabídka:Jan Svoboda
19. 02. 2019. 16:05

Fakulta: FSI
Email: kalkulato@seznam.cz
František Bubeník, Ondřej Zindulka Matematika 1 100 Kč
František Bubeník, Ondřej Zindulka Matematika 1 100 Kč
Jura Charvát, Václav Kelar, Zdeněk Šibra Matematika 1 Sbírka příkladů 100 Kč
Jana Hrbková a kolektiv Společenské vědy pro techniky 100 Kč
Nabídka:Karolina Benešová
18. 02. 2019. 14:19

Fakulta: FSV
Email: karol.benny187@email.cz
Švec Části a mechanismy strojů - Mechanické převody 100 Kč
Švec Části a mechanismy strojů - Příklady 60 Kč
Švec Části a mechanismy strojů - Spoje a části spojovac 100 Kč
Valášek, Stejskal, Březina Mechanika A 120 Kč
Valášek, Bauma, Šika Mechanika B 100 Kč
Macek Nauka o materiálu 60 Kč
Lederer, Stejskal Sbírka příkladů z kinematiky 60 Kč
Macek, Zuna Strojírenské materiály 100 Kč
Novotný, Šanovec Technologie 1 120 Kč
Mádl, Vrabec Technologie obrábění 1., 2., 3. díl 120 Kč
Nabídka:Ondřej Němec
10. 02. 2019. 14:38

Fakulta: FSI
Email: nemec.o@seznam.cz
Kapičková, Štoll, Vodák Fyzika 1 20 Kč
Toman, Semerák Fyzika 10 Praktická cvičení 20 Kč
Jaroslav Černý, Milada Kočandrlová Konstruktivní geometrie 20 Kč
Maleček Konstruktivní geometrie - sbírka příkladů 20 Kč
Nabídka:Jan Vaněk
01. 02. 2019. 10:53

Fakulta: FSV
Email: veena@email.cz
Telefon: 727814407
Helmut Pottmann, Andreas Asperl a další Architectural Geometry 1200 Kč
Nabídka:Tomas
31. 01. 2019. 16:34

Fakulta: FA
Email: mojeskripta@email.cz
Helmut Pottmann, Andreas Asperl a další Architectural Geometry 1200 Kč
Nabídka:Tomas
31. 01. 2019. 16:33

Fakulta: FSV
Email: mojeskripta@email.cz
Sýkora, Nesměrák, Dufková, Šafránek Architektonické kreslení 80 Kč
Sýkora, Kašpar Architektonické kreslení - sylabus 30 Kč
Eva Pomykalová Deskriptivní geometrie pro střední školy 130 Kč
Doc. RNDr. František Bubeník, CSc., Doc. Matematika 1 80 Kč
Doc. RNDr. František Bubeník, CSc., Doc. Matematika 1 80 Kč
Jura Charvát, Václav Kelar, Zdeněk Šibra Matematika 1 80 Kč
Horká, Giormani, Martincová, Nivenová Professional English for Civil Engineering 90 Kč
Kabele, Polák, Rypl, Němeček Stavební mechanika 1 - Příklady 80 Kč
Nabídka:Nikola Rotbauerová
20. 01. 2019. 17:26

Fakulta: FSV
Email: rotbauerova@email.cz
Tkadlec Diferenciální a integrální počet funkcí jedné prom 50 Kč
Tkadlec Diferenciální a integrální počet funkcí jedné prom 70 Kč
Tkadlec Diferenciální rovnice - Laplaceova Transformace 91 Kč
Foit, Vobecký, Záhlava Elektronika - cvičení 20 Kč
Vobecký, Záhlava Elektronika - součástky a obvody, principy a příkl 100 Kč
Charvát, Kelar, Šibrava Matematika 1 - Sbírka příkladů 70 Kč
Herout Učebnice jazyka Java 150 Kč
Olšák úvod do algebry zejména lineární 50 Kč
Čmejla, Havlíček, Zemánek Základy teorie obvodů 2 - cvičení 30 Kč
Nabídka:Ondřej Swaczyna
17. 01. 2019. 17:52

Fakulta: FEL
Email: swaczyna1@seznam.cz
Telefon: 724574801
Čmejla, Havlíček, Zemánek Základy teorie obvodů 1 - Cvičení 50 Kč
Nabídka:Ondřej Swaczyna
17. 01. 2019. 17:06

Fakulta: FEL
Email: swaczyna1@seznam.cz
Telefon: 724574801
Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. a da Betonové kontrukce - příklady navrhování podle Eur 40 Kč
Doc. Ing. František Fér, CSc. a Doc. Ing Biologie, botanika, dendrologie 55 Kč
Ing. Josef Linhart, CSc. Cvičení z ochrany životního prostředí 10 Kč
Jaroslav Palis a kol. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2, roční 50 Kč
A. Doseděl a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví 70 Kč
Maria Maier, Magda Žemličková Deutsch fur das bauingenierwesen 25 Kč
Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Ekonomika a management 13 (stavební podnik a stave 40 Kč
Doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc, Ing. Iva Hydraulika 11 90 Kč
Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (Kurá Hydropedologie 10 40 Kč
Doc. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. a kol Matematická statistika 10 Kč
Doc. RNDr. Otakar Zeman, CSc. Petrografie a regionální geologie Českého masívu 10 Kč
RNDR. Danilea Jarušková, CSc. a kol. Pravděpodobnost a matematická statistika 11 - tabu 5 Kč
RNDR. Danilea Jarušková, CSc. a kol. Pravděpodobnost a matematická statistika 12 30 Kč
Prof. Ing. Ivan Vaníček DrSc, Životní prostředí - Inženýrské stavby 40 Kč
Nabídka:Jan Bárta
14. 01. 2019. 21:28

Fakulta: FSV
Email: jan.barta@email.cz
Telefon: 720042806
Josef Tkadlec Diferenciální a integrální počet funkcí jedné prom 100 Kč
Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. Elektrotechnika pro informatiky 100 Kč
Petr Olšák Úvod do algebry, zejména lineární 50 Kč
Nabídka:GM
13. 01. 2019. 00:38

Fakulta: FEL
Email: gigmaster@email.cz
Ing. arch. Ludmila Caravanasová, Mgr. Bo English Reader for Architectural Styles 35 Kč
Nabídka:Jan
09. 01. 2019. 14:07

Fakulta: FA
Email: trollerjan.arch@gmail..om
Luděk Svoboda 1001 tipů a triků pro Delphi 99 Kč
Miroslav Virius C# hotová řešení 129 Kč
Slavoj Písek Delphi začínáme programovat 99 Kč
Pavel Herout Java Bohatství knihoven 99 Kč
Steve Teixeira Mistrovství v Delphi 6 248 Kč
Dave Shreiner OPENGL 499 Kč
Jiří Kosek PHP a XML 99 Kč
Oliver Leiss PHP v praxi pro začátečníky a mírně pokročilé 99 Kč
Zdeněk Vrátil Postavte si PC 59 Kč
Robert Sheldon SQL začínáme programovat 99 Kč
Martin Holeňa Statistické aspekty dobývání znalostí z dat 79 Kč
Michal Kubíček Velký průvodce SEO 139 Kč
Jiří Hlavenka Vytváříme WWW stránky 99 Kč
Nabídka:Iva Hrubá
04. 01. 2019. 21:09

Fakulta: FSV
Email: hruba.ifa@gmail..om
Antonín Mikš, Jiří Novák Fyzika 1 50 Kč
Jan Toman, Petr Semerák Fyzika 10 - Praktická cvičení 30 Kč
Antonín Mikš Fyzika 2 - Elektromagnetická pole 50 Kč
Antonín Mikš Fyzika 3 20 Kč
Jura Charvát, Václav Kelar, Zdeněk Šibra Matematika 2 100 Kč
Nabídka:Ondřej Hovorka
31. 12. 2018. 15:41

Fakulta: FSV
Email: hovi-8@seznam.cz
Telefon: 606214571
Doc. Ing. arch. Patrik Kotas Dopravní systémy a stavby 100 Kč
Nabídka:Jan Troller
29. 12. 2018. 16:23

Fakulta: FA
Email: trollerjan.arch@gmail..om
Telefon: +447745853959
Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Ing. arch. J Stavby pro bydlení 35 Kč
Nabídka:Jan Troller
29. 12. 2018. 16:20

Fakulta: FA
Email: trollerjan.arch@gmail..om
Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., Architektonické kreslení 50 Kč
Ing. Lucie Drbohlavová, Ing. Hana Hanzlo Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1 50 Kč
PhDr. Stanislava Kasíková, Mgr. Hana Hor English for civil engineering 50 Kč
PhDr. Stanislava Kasíková, Mgr. Hana Hor English for civil engineering 50 Kč
RNDr. Jana Tourková Geologie pro architekty 50 Kč
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Doc. Ing Konstrukce pozemních staveb 20 50 Kč
RNDr. Jura Charvát, CSc., RNDr. Václav K Matematika 1 sbírka příkladů 50 Kč
Ing. arch. Ludmila Čajková Nauka o budovách 3 občanské stavby 1 stavby pro ce 50 Kč
Doc. Ing. František Wald, CSc. Ocelové konstrukce 10 tabulky 50 Kč
Doc. Ing. Jiří Čechura, CSc. Stavební fyzika 10 Akustika stavebních konstrukcí 50 Kč
Ing. Svatoslav Chamra, CSc., RNDr. Jan S Základy petrografie a regionální geologie ČR 50 Kč
Nabídka:Martina Kettnerová
11. 12. 2018. 15:02

Fakulta: FSV
Email: kettnerovamar@gmail..om
Voženílek P., Mindl P., Novotný V. Elektromechanické měniče 60 Kč
Vaníček F. Elektronické součástky 80 Kč
Foit J., Vobecký J., Záhlava V. Elektronika - Laboratorní cvičení 50 Kč
Matějka K. Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1 60 Kč
Kulhánek P. a kol. Fyzika 2 - semináře 50 Kč
Pekárek S., Murla M. Fyzika I - semináře 70 Kč
Bednařík M., Koníček P., Jiříček O. Fyzika I a II - Fyzikální praktikum 70 Kč
Machalický J., Samek L. Kurz fyziky k přípravě na přijímací zkoušky na vys 30 Kč
Hyánková M., Sedláčková V. Matematika pro zájemce o studium na vysokých školá 40 Kč
Navara M. Pravděpodobnost a matematická statistika 210 Kč
Pavelka J., Čeřovský Z., Lettl J. Výkonová elektronika 210 Kč
Mikulec M., Havlíček V. Základy teorie elektrických obvodů 2 70 Kč
Čmejla R., Havlíček V., Zemánek I. Základy teorie obvodů 2 - cvičení 70 Kč
Nabídka:Daniel
05. 12. 2018. 18:53

Fakulta: FEL
Email: sekkod@email.cz
Telefon: 776222777
Cetl T. Aplikace elektrochemických zdrojů 110 Kč
Hamhalter J., Tišer J. Diferenciální počet funkcí více proměnných 30 Kč
Tkadlec J. Diferenciální rovnice - Laplaceova transformace 50 Kč
Kudláček I. Ekologie pro elektrotechniky 150 Kč
Hassz V, Sedláček M. Elektrická měření - přístroje a metody 180 Kč
Havlíček V. a kol. Elektrické obvodu I 160 Kč
Pavelka J., Zděnek J. Elektrické pohony a jejich řízení 160 Kč
Vanníček F. Elektronické součástky . principy, vlastnosti, mod 140 Kč
Šťastný J. Energetická strojní zařízení 120 Kč
Kubeš P., Kyncl Z. Fyzika I 90 Kč
Jelen J. Fyzika II 70 Kč
Hamhalter J., Tišer J. Integrální počet funkcí více proměnných 50 Kč
Hasman T. Přepětí v elektroenergetických soustavách 90 Kč
Novotný K. Teorie elektromagnetického pole I 130 Kč
Novotný K., Škvor Z., Mazánek M., Pechač Vlny a vedení 140 Kč
Nabídka:Daniel
05. 12. 2018. 18:39

Fakulta: FEL
Email: sekkod@email.cz
Telefon: 776222777
Václav Hájek a kol. Konstrukce pozemních staveb 30 Kompletační konstru 10 Kč
Jan Štípek a Jan Paroubek Stavby pro bydlení 10 Kč
Jan Kaňka Stavební fyzika 1 10 Kč
František Kulhánek Stavební fyzika 2 10 Kč
Mojmír Švec Stavební geodézie 10 Praktická výuka 10 Kč
Pavel Špánek a Arnošt Navrátil Vzpěra, lano a membrána v architektuře 10 Kč
Nabídka:Veronika
03. 12. 2018. 22:41

Fakulta: FA
Email: kommova.veronika@gmail..om
John G, Webster Medical Instrumentation : Application and Design 290 Kč
Nabídka:Koreš
01. 12. 2018. 18:40

Fakulta: FEL
Email: korejin@gmail..om
Doc. Ing. Petr Voženílek, Doc. Ing. Vlad Elektromechanické měniče (2007) 80 Kč
Doc.Ing.Petr Voženílek, Doc.Ing.Pavel Mi Elektromechanické měniče - cvičení (2006) 25 Kč
Prof.RNDr.Pavel Kubeš, Doc.RNDr.Zdeněk K Fyzika 1 (2003) 40 Kč
Doc.Ing.Stanislav Pekárek, Doc.RNDr. Mil Fyzika 1 - Semináře (2001) 40 Kč
Dr.Ing.Michal Bednařík, Dr.Mgr.Petr Koní Fyzika 1 a 2 - Fyzikální praktikum (2003) 30 Kč
Prof.Ing.Vítězslav Benda, Doc.Ing.Václav Komponenty výkonové elektrotechniky - cv. (200 25 Kč
Ing.Jan Bičák, Prof.Ing.Miloš Laipert, P Lineární obvody a systémy (2007) 60 Kč
Doc.Ing.Jiří Šťastný, Doc.Ing.Boleslav T Manuál technické dokumentace (2004) 40 Kč
Ing. Vítězslav Pankrác, Ing. Pavel Hazdr Teorie elektromagnetického pole-příklady (2005) 80 Kč
Doc.Ing.Vilém Koblížek, CSc. Vlastnosti a technologie materiálů - LabCv, (2004) 20 Kč
Doc.Ing.Roman Čmajla, Prof.Ing.Václav Ha Základy teorie obvodů 1 - cvičení (2004) 20 Kč
Nabídka:Tomáš Markvart
30. 11. 2018. 11:45

Fakulta: FEL
Email: tomas.markvart@email.cz
Skype: tomasmarkvart
J. Vodrážka, I. Pravda Principy telekomunikačních systémů 100 Kč
Nabídka:Aleš Panocha
28. 11. 2018. 14:11

Fakulta: FEL
Email: apanocha@gmail..om
Telefon: 725411375
Koubková, Houšková Technická zařízení budov. cvičení 1 10 Kč
Nabídka:Eva Pyková
23. 11. 2018. 23:37

Fakulta: FA
Email: eva.pykova@centrum.cz
Telefon: 774568834
Fialová Ekonomika - příklady pro cvičení 50 Kč
Pondělíček Lineární algebra 50 Kč
Krajník, Eduard Maticový počet 50 Kč
Havlena, Štecha Moderní teorie řízení 30 Kč
Melichar, Slavík Počítače a programování 1 - cvičení 50 Kč
Horáček, Fuka Systémy a modely 50 Kč
Nabídka:Tomas Kvapil
19. 11. 2018. 16:51

Fakulta: FEL
Email: kvapa@email.cz
Miroslav Virius Pascal programování pro začátečníky 150 Kč
Nabídka:Svetlana Usik
13. 11. 2018. 09:39

Fakulta: FIT
Email: duckinjelly@gmail..om
Miroslav Virius Pascal programování pro začátečníky 150 Kč
Nabídka:Svetlana Usik
13. 11. 2018. 09:39

Fakulta: FJFI
Email: duckinjelly@gmail..om
Skripta 1.ročník FEL, výborný stav, sleva 20% z původní 50 Kč
Tkadlec Diferenciální a integrální počet Prodáno 75 Kč
Tkadlec Diferenciální rovnice 65 Kč
Cipra Elektrotechnická kvalifikace 160 Kč
Bednařík Fyzika 1 a Fyzika 2 Fyzikální praktikum 100 Kč
Šťastný Manuál technické dokumentace 130 Kč
Lipták Úvod do elektrotechnickách materiálů 135 Kč
Nabídka:Nikola
25. 10. 2018. 20:11

Fakulta: FEL
Email: nikola.thee@gmail..om
Novák, Králová, Nováková, Pavel, Sopko Fyzika II 50 Kč
Nováková, Mejdřický, Pavel, Šobra, Vacek Laboratorní cvičení z fyziky II 50 Kč
Šesták, Rieger Přenos hybnosti tepla a hmoty 80 Kč
Nabídka:Aleš Novák
24. 10. 2018. 16:59

Fakulta: FSI
Email: ales.novak@centrum.cz